onsdag 15 maj 2013

Fostran, ledning, hjälp, råd - och "jag vill att du tar ner dina fötter!"

Tack, alla ni som kom till föreläsningen i Stockholm på tisdagskvällen! Jätteroligt att träffa er alla! Och tack för alla vänliga kommentarer i utvärderingarna! Jag lägger dem i mitt hjärta.

Vi diskuterade det lite besvärliga ordet fostran och en av er sa att det är svårt att återge ett ord dess neutrala eller positiva betydelse när det en gång har blivit förknippat med något som uppfattats som negativt. Så är det förstås. Det svåra är att koppla ett nytt begrepp till de associationer man önskar. Leda, ledning och ledare är bra ersättningsord för fostra, fostran och fostrare, tycker jag själv.

Ett problem kan vara att det kan kännas pretentiöst att betrakta sig som ledare i skolan. Att fostra barn och ungdomar är däremot varje vuxens ansvar och därmed mindre anspråksfullt och lättare att använda. Jag fick ett så trevligt exempel på det igår när jag satt på bussen på väg till Tyresö: en ung kille la upp fötterna med skor på på sätet mittemot, varvid en dam som satt på andra sidan mittgången bad honom att ta ner dem med motiveringen att han smutsade ner. Han tog omedelbart ner sina fötter, enkelt och utan kommentar. Precis så ska det gå till - föredömligt!

Jag tror att det är viktigt att alla skolans personalkategorier känner sig inkluderade eftersom alla måste kunna hjälpas åt med ledningen/fostran av eleverna. Om alla ska känna sig tilltalade, får vi inte krångla till det hela mer än vad som är absolut nödvändigt.

Som jag sa i föreläsningen tror jag däremot att ordet värdegrundsarbete har varit olyckligt på grund av att det varken säger vad det handlar om eller vem det är som ska utföra det arbetet. Någon värdegrundsarbetare finns ju inte.Dessutom låter det som om det vore något särskilt arbete, något som ligger utanför det övriga, vanliga arbetet. Så har det ju också blivit: Skolinspektionen konstaterar gång på gång att det är ett problem att värdegrundsarbetet inte har någon koppling till den vardag som eleverna lever i. Dvs. att någon fostran inte märks, ur elevernas perspektiv.

Nästa föreläsning i Stockholm blir den 3 september och i vecka 43.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar