lördag 27 augusti 2016

Eleverna kunde ju när de var små!

I jobbet träffar jag många lärare, skolledare, elever och servicepersonal och jag får höra mycket om människors erfarenheter och åsikter. Många upplever skolan som en bullrig och stressande plats. Det gäller inte bara personalen utan också eleverna, särskilt när de har lämnat skolan och ser tillbaka.

Jag är gymnasielärare själv och observerar och handleder många gymnasielärare. Det är få ämneslärare som i sin utbildning har fått lära sig tekniker för att skapa lugn och koncentration i klassrummet. De flesta lärare får lära sig själva genom att testa sig fram, vilket inte alltid är så lätt eftersom eleverna också testar - läraren. Därför finns det också lärare som tappar tron på att studiero är möjligt att uppnå och som tillgriper nödlösningar. Läs t.ex. vad Linnéa, frisöraspirant, berättar här om sina lektioner i engelska på högstadiet.

Ibland säger lärare på gymnasiet att eleverna vägrar att hålla muntliga presentationer därför att de inte vågar. Lärarna måste då hitta andra lösningar, t.ex. brukar de elever som inte vågar ställa sig inför klassen få redovisa ensamma inför läraren i ett grupprum. Rädslan brukar vara en följd av dåliga erfarenheter. Många elever får ta emot sårande kommentarer från klasskamrater om de utmärker sig på något sätt i undervisningen. Det måste man som lärare ta itu med och inte kapitulera inför.

Det är naturligtvis viktigt att eleverna i skolan får lära sig att tala på ett begripligt och intressant sätt inför en grupp. Lika viktigt är det att eleverna får lära sig hur man beter sig som en god lyssnare och det finns bra pedagogiska övningstekniker för båda rollerna. Men man ska inte tro att eleverna inte vet hur de ska göra egentligen. Långt innan de fått känna på de nedsättande kommentarerna vågade de framträda och kunde de lyssna på ett respektfullt sätt. Läs pedagogen Kerstin Aldéns inspirerande redogörelser för hur hon och några kolleger på Stretereds förskola arbetade i småbarnsgruppen. Samlingarna brukade avslutas med att pedagogen ställde fram en stol i ringen och erbjöd den som ville att sätta sig på den och sjunga en sång för de övriga. Det var ett populärt inslag bland barnen när de alltså var mellan tre och fem år gamla.

Kerstin Aldén berättar också hur hon och kollegerna arbetade för att träna tystnad och lyssnande med dessa små barn. Den berättelsen finns här - läs och inspireras!

torsdag 23 juni 2016

Ny, uppdaterad upplaga av Ordning i klassen!

Nu finns en ny och uppdaterad upplaga av Ordning i klassen. För den som vill beställa har den ISBN-nummer 978-91-979648-2-1.

Boken kan också beställas direkt från förlaget genom att fylla i formuläret som finns här.


Lycka till med det nya läsåret!

Hoppas att ni alla lärare och skolledare har haft en skön och avkopplande sommar! Förra läsåret var ett intensivt arbetsår för mig, intressant och givande, med många utvecklande möten.
Nu börjar ett nytt läsår och jag vill önska er alla lycka till med eleverna!

söndag 17 april 2016

Tack till Norrköping!

Hjärtligt tack till alla er från grundskolan, elevhälsan, gymnasiet och komvux i Norrköping som kom till föreläsningarna i fredags! Hälsa eleverna så gott och lycka till!

måndag 21 mars 2016

Tack till er som deltog i Stockholm!

Stort tack till er alla som medverkade i tisdagens föreläsning och onsdagens workshop!

Nästa tillfälle att delta i föreläsning och workshop kommer att bli till hösten./Eva

onsdag 23 september 2015

"Kan vi inte använda boken istället?" Läs artikeln här

Eleverna behöver tydlighet och avgränsning av s.k. fria uppgifter. En rapport från klassrummen på högstadiet och gymnasiet kan du läsa här.

måndag 21 september 2015

Välkommen till föreläsning i Stockholm!

Välkommen till nästa öppna föreläsning i Stockholm tisdagen den 8 december klockan 18.00 - 20.45!

Föreläsningen handlar om hur ledarskapet gestaltas i undervisningen, hur det uppfattas av eleverna och hur man som lärare kan klara av de utmaningar som man idag ställs inför. Den utgår från moderna forskningsrön, men är praktisk och omsatt till en verklighet som alla som arbetar i skolan kan känna igen. Deltagarna får också ta del av en fallbeskrivning och diskutera vad man kan lära sig av att observera undervisning och hur det kan genomföras kolleger emellan på ett konstruktivt sätt.

Föreläsningen riktar sig till lärare och skolledare i grundskolan och gymnasiet. Den bygger på de ca 350 lektioner som jag själv har observerat och handlett.

Föreläsare: Eva Larsson
Lokal: centralt i Stockholm, meddelas i samband med anmälanTid: tisdagen den 8 december 2015 klockan 18.00 - 20.45
Pris: 795 kronor plus moms inklusive bok, deltagarintyg, gottebord, ost, frukt och förfriskningar
Anmälan: senast den 24 november genom att e-posta, ringa eller fylla i kontaktformuläret som finns här. Anmälan är bindande.
Aktuella böcker: Stökig klass - rektors ansvar? och Ordning i klassen - om fostran, arbetsro och trivsel.

Välkommen!