måndag 27 maj 2013

Semiplugga och sköta sociala kontakterna samtidigt

En gymnasielärare skrev:

Så skönt att få stöd för att man kämpar med ordning, lugn och ro och fokus på arbetsuppgiften vi (elever och lärare) är där för att utföra. Tänk så många elever som tror att det fungerar att "semiplugga", d v s jobba med skolarbete och sköta sina ständigt pågående sociala kontakter samtidigt. Och tänk att vi tillåter detta!

Just det. Och för att ytterligare stötta alla kämpande lärare vill jag säga: det finns inget som säger att vi behöver tillåta eleverna att hålla på med privata ärenden under lektionerna. Vi har allt stöd vi behöver i modern forskning - lärarens ledning av arbetet är A och O för att eleverna ska lyckas. Alltså: det är läraren som är ledaren i klassrummet, det är läraren som har ansvaret för att arbetet bedrivs på ett för elevernas lärande optimalt sätt och det är läraren som ansvarar för förutsättningarna som råder för skolarbetet.

Skollagen med sin skrivning om studiero utgör också ett stöd för lärarna. Studiero betyder att eleverna ska ägna sig åt studier i lugn och ro, inte att de ska syssla med annat. 


Den lärare som vill hämta kraft kan också läsa vad Skolinspektionen skriver i sina rapporter av olika slag. I sammanställningen av forskningsresultat "Framgång i undervisningen" framhålls vikten av ledarskapet: "... framgångsrika lärare [är] tveklöst ledare i klassrummet. De skapar struktur och röd tråd i arbetet och de kan tydliggöra för eleverna både vilka mål man arbetar mot, och vilka ansträngningar som krävs för att nå målen. Framgångsrika lärare motiverar också eleverna, genom att ha höga förväntningar på dem och samtidigt koppla undervisningen till elevernas erfarenheter. Resultatet blir en undervisningsmiljö som stödjer och strukturerar elevens lärande. En miljö där läraren leder eleven i kunskapsutvecklingen, gör eleven delaktig och utmanar och stimulerar genom att variera undervisningen och sätta mål och förväntningar lite bortom elevens kunskapshorisont."


I rapporten om granskningen 2011 skriver Skolinspektionen att "det finns lärare som inte förväntar sig någon drivkraft hos eleverna" och framhåller att det får allvarliga konsekvenser för elevernas resultat. 

Jag tycker nog att vi har ett gott stöd för vår roll som elevernas arbetsledare. Sedan är det en annan sak att eleverna utmanar vårt ledarskap - det ligger ju liksom i sakens natur. Det är tröttsamt och sliter hårt på lärarna. Därför är det också så himla viktigt att lärarna själva har en bra miljö, med stöttande kollegor och skolledning. I annat fall får de svårt att orka med jobbet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar