tisdag 14 november 2017

#metoo i skolan

Apropå #metoo tänker jag att det finns många sådana, ännu oberättade, erfarenheter från elevernas dagliga tillvaro i skolan. Även om det bland eleverna kanske inte främst handlar om trakasserier av sexuell natur, förekommer det dagligen och stundligen att manliga elever breder ut sig på de kvinnligas bekostnad. Vanligt är t.ex. att de manliga tar kommandot i klassrummen genom att helt sonika överrösta de kvinnliga. När de kvinnliga väl vant sig vid att inte höras accepterar de sin underordning och håller tyst.
Ibland försöker de kvinnliga eleverna att försvara sin plats och kan då bli nedtryckta genom kommentarer avsedda att hålla dem i schack. Sådana kommentarer kan vara ordlösa men signaleras genom gester, miner eller hånskratt.
De kvinnliga får också ta emot nedsättande tillmälen (t.ex. "slampa"), de får kommentarer om sin kropp ("du har ju inga bröst") och de får kommentarer om sitt utseende ("du vet väl om att du är ful"). På raster kan kvinnliga elever bli fasthållna, omkullvräkta och tafsade på.
De kvinnliga kan utnyttjas på olika sätt för att manliga ska få spela upp en brutal maktordning. En kvinnlig elev fick t.ex. av sin manlige bänkkamrat under en lektion på gymnasiet frågan "får jag testa örfilar på dig". Han satte därefter igång att slå, visserligen med lätt hand, men ändå, mot hennes ansikte "för att öva sig".
Man undrar: vilken framtida roll som vuxen man föreställde han sig?