fredag 9 oktober 2020

Debattartikel som diskussionsunderlag

Lärare berättar ibland att de av rädsla för anmälan drar sig för att säga ifrån mot nedsättande kommentarer som de hör. Fräcka elever, som vant sig vid att vuxna inte vågar gå emot dem, påstår sig bli kränkta om de blir tillrättavisade och hotar med anmälan. Det leder till att dessa elever blir utan fostran och att deras offer blir utan upprättelse. Dessutom skadar det lärarens auktoritet att inte ingripa.

Eftersom Barn- och Elevombudet (BEO) i somras drev en fostransfråga ända till HD har jag skrivit en debattartikel som införts i Svenska Dagbladet. Den kan laddas ner och användas som diskussionsunderlag i arbetslag och finns här.

Tack till alla som lyssnade!

 Konferensen om inkludering i skolan kunde till slut arrangeras - detta märkliga coronaår! Två tredjedelar av alla anmälda fick delta på länk och endast en tredjedel kunde beredas plats fysiskt. Det betyder förstås att jag som talare inte fick mer än ytterst lite kontakt med en stor del av publiken, så jag vill gärna framföra ett extra tack till er!

Ni som har frågor kvar är välkomna att maila dem eller skriva dem här på bloggen! Det gäller förstås också om det uppkommer frågor vid arbetet med kompendiet. Hör bara av er!

Nästa föreläsning är planerad till den 16 april 2021 - också i Kompetentos regi och med anmälan till dem.

Varmt välkomna och tack för den här gången!