tisdag 17 september 2019

Falsk motsättning mellan disciplin och arbetsglädje

I Dagens Nyheter av den 30 augusti 2019 fanns en klok och välformulerad debattartikel skriven av Barbara Bergström, grundare av Internationella engelska skolan. Den har titeln "Falsk motsättning mellan disciplin och arbetsglädje" och kan läsas här.

tisdag 14 november 2017

#metoo i skolan

Apropå #metoo tänker jag att det finns många sådana, ännu oberättade, erfarenheter från elevernas dagliga tillvaro i skolan. Även om det bland eleverna kanske inte främst handlar om trakasserier av sexuell natur, förekommer det dagligen och stundligen att manliga elever breder ut sig på de kvinnligas bekostnad. Vanligt är t.ex. att de manliga tar kommandot i klassrummen genom att helt sonika överrösta de kvinnliga. När de kvinnliga väl vant sig vid att inte höras accepterar de sin underordning och håller tyst.
Ibland försöker de kvinnliga eleverna att försvara sin plats och kan då bli nedtryckta genom kommentarer avsedda att hålla dem i schack. Sådana kommentarer kan vara ordlösa men signaleras genom gester, miner eller hånskratt.
De kvinnliga får också ta emot nedsättande tillmälen (t.ex. "slampa"), de får kommentarer om sin kropp ("du har ju inga bröst") och de får kommentarer om sitt utseende ("du vet väl om att du är ful"). På raster kan kvinnliga elever bli fasthållna, omkullvräkta och tafsade på.
De kvinnliga kan utnyttjas på olika sätt för att manliga ska få spela upp en brutal maktordning. En kvinnlig elev fick t.ex. av sin manlige bänkkamrat under en lektion på gymnasiet frågan "får jag testa örfilar på dig". Han satte därefter igång att slå, visserligen med lätt hand, men ändå, mot hennes ansikte "för att öva sig".
Man undrar: vilken framtida roll som vuxen man föreställde han sig?

onsdag 31 augusti 2016

Grattis, Hanna, till Årets Lärare 2016!

Idag vill jag säga Stort Grattis till dig, Hanna Orrling från Lund, som vunnit titeln Årets Lärare 2016!

Jag blir glad för varje ung människa som väljer läraryrket och som tycker att det är roligt att undervisa. Extra glad blir jag naturligtvis när en före detta elev väljer läraryrket och dessutom lyckas så bra! Jätteroligt - jag gläds med dig, Hanna, och önskar lycka till i fortsättningen!

lördag 27 augusti 2016

Eleverna kunde ju när de var små!

I jobbet träffar jag många lärare, skolledare, elever och servicepersonal och jag får höra mycket om människors erfarenheter och åsikter. Många upplever skolan som en bullrig och stressande plats. Det gäller inte bara personalen utan också eleverna, särskilt när de har lämnat skolan och ser tillbaka.

Jag är gymnasielärare själv och observerar och handleder många gymnasielärare. Det är få ämneslärare som i sin utbildning har fått lära sig tekniker för att skapa lugn och koncentration i klassrummet. De flesta lärare får lära sig själva genom att testa sig fram, vilket inte alltid är så lätt eftersom eleverna också testar - läraren. Därför finns det också lärare som tappar tron på att studiero är möjligt att uppnå och som tillgriper nödlösningar. Läs t.ex. vad Linnéa, frisöraspirant, berättar här om sina lektioner i engelska på högstadiet.

Ibland säger lärare på gymnasiet att eleverna vägrar att hålla muntliga presentationer därför att de inte vågar. Lärarna måste då hitta andra lösningar, t.ex. brukar de elever som inte vågar ställa sig inför klassen få redovisa ensamma inför läraren i ett grupprum. Rädslan brukar vara en följd av dåliga erfarenheter. Många elever får ta emot sårande kommentarer från klasskamrater om de utmärker sig på något sätt i undervisningen. Det måste man som lärare ta itu med och inte kapitulera inför.

Det är naturligtvis viktigt att eleverna i skolan får lära sig att tala på ett begripligt och intressant sätt inför en grupp. Lika viktigt är det att eleverna får lära sig hur man beter sig som en god lyssnare och det finns bra pedagogiska övningstekniker för båda rollerna. Men man ska inte tro att eleverna inte vet hur de ska göra egentligen. Långt innan de fått känna på de nedsättande kommentarerna vågade de framträda och kunde de lyssna på ett respektfullt sätt. Läs pedagogen Kerstin Aldéns inspirerande redogörelser för hur hon och några kolleger på Stretereds förskola arbetade i småbarnsgruppen. Samlingarna brukade avslutas med att pedagogen ställde fram en stol i ringen och erbjöd den som ville att sätta sig på den och sjunga en sång för de övriga. Det var ett populärt inslag bland barnen när de alltså var mellan tre och fem år gamla.

Kerstin Aldén berättar också hur hon och kollegerna arbetade för att träna tystnad och lyssnande med dessa små barn. Den berättelsen finns här - läs och inspireras!

torsdag 23 juni 2016

Ny, uppdaterad upplaga av Ordning i klassen!

Nu finns en ny och uppdaterad upplaga av Ordning i klassen. För den som vill beställa har den ISBN-nummer 978-91-979648-2-1.

Boken kan också beställas direkt från förlaget genom att fylla i formuläret som finns här.


Lycka till med det nya läsåret!

Hoppas att ni alla lärare och skolledare har haft en skön och avkopplande sommar! Förra läsåret var ett intensivt arbetsår för mig, intressant och givande, med många utvecklande möten.
Nu börjar ett nytt läsår och jag vill önska er alla lycka till med eleverna!

söndag 17 april 2016

Tack till Norrköping!

Hjärtligt tack till alla er från grundskolan, elevhälsan, gymnasiet och komvux i Norrköping som kom till föreläsningarna i fredags! Hälsa eleverna så gott och lycka till!