fredag 9 oktober 2020

Debattartikel som diskussionsunderlag

Lärare berättar ibland att de av rädsla för anmälan drar sig för att säga ifrån mot nedsättande kommentarer som de hör. Fräcka elever, som vant sig vid att vuxna inte vågar gå emot dem, påstår sig bli kränkta om de blir tillrättavisade och hotar med anmälan. Det leder till att dessa elever blir utan fostran och att deras offer blir utan upprättelse. Dessutom skadar det lärarens auktoritet att inte ingripa.

Eftersom Barn- och Elevombudet (BEO) i somras drev en fostransfråga ända till HD har jag skrivit en debattartikel som införts i Svenska Dagbladet. Den kan laddas ner och användas som diskussionsunderlag i arbetslag och finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar