fredag 9 oktober 2020

Tack till alla som lyssnade!

 Konferensen om inkludering i skolan kunde till slut arrangeras - detta märkliga coronaår! Två tredjedelar av alla anmälda fick delta på länk och endast en tredjedel kunde beredas plats fysiskt. Det betyder förstås att jag som talare inte fick mer än ytterst lite kontakt med en stor del av publiken, så jag vill gärna framföra ett extra tack till er!

Ni som har frågor kvar är välkomna att maila dem eller skriva dem här på bloggen! Det gäller förstås också om det uppkommer frågor vid arbetet med kompendiet. Hör bara av er!

Nästa föreläsning är planerad till den 16 april 2021 - också i Kompetentos regi och med anmälan till dem.

Varmt välkomna och tack för den här gången!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar